Αμπελώνες

Σχεδόν τέσσερις χιλιετίες με Σαββατιανό.

Στην περιοχή των Μεσογείων στην Αττική, η ποικιλία Σαββατιανό έχει ιστορία σχεδόν 4.000 χρόνων.

Οι οικογενειακοί βιολογικοί αμπελώνες των 60 στρεμμάτων, παράγουν σταφύλια με χαμηλή στρεμματική απόδοση.

Οι ποικιλίες που καλλιεργούμε είναι το Σαββατιανό, ο Ροδίτης, η Μανδηλαριά και το Cabernet Sauvignon.

Το έδαφος γενικά είναι αμμοαργιλώδες (SC), ελαφρά αλκαλικό.

Το κλίμα είναι εύκρατο, μεσογειακού τύπου με θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.

^