Αμπελώνες

Σχεδόν τέσσερις χιλιετίες με Σαββατιανό.

 

Στην περιοχή των Μεσογείων στην Αττική, η ποικιλία Σαββατιανό έχει ιστορία σχεδόν 4.000 χρόνων.

Οι οικογενειακοί αμπελώνες ξεπερνούν τα 100 στρέμματα και παράγουν σταφύλια με πολύ

χαμηλή στρεμματική απόδοση.

Οι ποικιλίες είναι κυρίως το Σαββατιανό αλλά και ο Ροδίτης και η Μανδηλαριά.

Το έδαφος γενικά είναι αμμοαργιλώδες (SC), ελαφρά αλκαλικό.

Το κλίμα είναι εύκρατο, μεσογειακού τύπου με θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.

^